atpoteriauti


atpoteriauti
atpõteriauti 1. tr. baigti poteriauti: Babūnė jau pykdama atpoteriauja trečią rožančių . 2. refl. pakankamai pripoteriauti, prisimelsti: Atsipõteriauja tos davatkėlės bažnyčioj . Atsipoteriavęs jis nusilenkė į rytus ir į vakarus . 3. refl. prk. pakankamai prisibarti: Toks abuojas žmogus, kad dėl menko daugio barsis barsis, atsipõteriaus lig nuobodumo . \ poteriauti; apipoteriauti; atpoteriauti; įpoteriauti; išpoteriauti; papoteriauti; pripoteriauti; užpoteriauti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apipoteriauti — apipõteriauti tr. pasimelsti už kiekvieną: Visą kaimą apipoteriauju Snt. O kada atėjusi prie savo karvių, tris kartus apėjusi aplink jas ir dar apipoteriavusi I.Simon. poteriauti; apipoteriauti; atpoteriauti; įpoteriauti; išpoteriauti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšaplenti — tr. baigti kalbėti, atšnabždėti, atpoteriauti: Atšaplenaĩ savo ražončius ir eik dribt Ktk. šaplenti; atšaplenti; sušaplenti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išpoteriauti — išpõteriauti tr. 1. išmelsti, išprašyti poteriaujant. | refl. tr.: Ji išsipõteriaus sau etgi netgi vyrą! Alk. 2. Š prk. viską išsakyti barantis, bambant. poteriauti; apipoteriauti; atpoteriauti; įpoteriauti; išpoteriauti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • papoteriauti — papõteriauti intr. 1. baigti pakalbėti poterius: Bus kaip „amen“ papõteriavus (tikrai bus) Dkš. | refl.: Tėvas pasipoteriavęs atsisėdo ant uslano V.Krėv. 2. kurį laiką pasimelsti: Taũ tai kad Alizavon nuvežtum, tai teip papoteriautum gražiai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • poteriauti — põteriauti, iauja ( iauna), iavo Gs, Kb, poteriauti, iauja, iãvo OZ41, Rm 1. intr., tr. bažn. kalbėti poterius, melstis: Kadai ir poteriauti lenkiškai mokino Gg. Aš i dabar poteriaunu lietuviškai Sem. Mama, tavęs pasilgusi, vis poteriauja už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pripoteriauti — pripõteriauti 1. intr. NdŽ pakankamai, ilgai melstis: Visi šventieji visi geri: į katrą čia dabar pripõteriausi Jrb. | refl.: Prisipõteriauju, kiek jau aš tik noriu Gs. 2. tr. prk. pribambėti: Kažin, kaip ją būtų globoję namiškiai... Visko jie …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užpoteriauti — užpõteriauti tr. maldomis uždirbti, užmelsti: Ji jau tiek neužpõteriaus, kiek galėtų, namie būdama, gero padaryt Gs. Užpõteriautus pinigus paėmė Lp. poteriauti; apipoteriauti; atpoteriauti; įpoteriauti; išpoteriauti; papoteriauti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įpoteriauti — įpõteriauti tr. poteriaujant sukelti, padaryti: Katė žmogui gali įpoteriaut ligą LTR(Onš). poteriauti; apipoteriauti; atpoteriauti; įpoteriauti; išpoteriauti; papoteriauti; pripoteriauti; užpoteriauti …   Dictionary of the Lithuanian Language